יואב 16, רמת גן

מגן סוקול אדריכלים | הריסה ובניה מחדש | 23 יח"ד | ממתין לדיון בועדה המקומית

מיקום הפרויקט