המעפיל 2, רמת גן

ברעלי לוצקי כסיף אדריכלים | הריסה ובניה מחדש | 48 יח"ד | הכנת תב"ע

מיקום הפרויקט