משה שרת 6, רמת גן

החדר אדריכלים | הריסה ובניה מחדש | 50 יח"ד | ממתין להיתר

מיקום הפרויקט