התחדשות עירונית התחדשות עירונית

התחדשות עירונית

כלל הפרויקטים של החברה מלווים ע”י הבנקים המובילים במשק ומנוהלים באמצעות חשבון ליווי סגור להבטחת ביצוע וסיום הפרויקט לרווחת בעלי הדירות. לחברה מנהלים, מהנדסים וצוות עובדים מיומן ובעל ניסיון רב בייזום, תכנון ורגולציה של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בפרט ובתחום הנדל”ן בכלל תוך שימת דגש מיוחד על קשר אישי רציף וליווי הדיירים לכל אורך התהליך.